ADR

adr iso tank

Przewóz ładunków niebezpiecznych lądem i morzem

W transporcie drogowym niekiedy może być konieczne przewiezienie ładunków uznawanych powszechnie za niebezpieczne. Można przykładowo do nich zaliczyć środki wybuchowe, gazowe butle albo różne substancje chemiczne. Ze względu na ryzyko związane z wybuchem czy skażeniem środowiska ich transport jest dopuszczalny, lecz obwarowany odpowiednimi regulacjami. Będzie to też wymagało pojazdu z odpowiednim wyposażeniem i doświadczonych kierowców, ale i tak nie zapewni to absolutnego bezpieczeństwa. Corocznie jest się pewna ilość zdarzeń z takimi substancjami, i niestety często są one spowodowane zaniedbaniami ze strony organizatorów takiego przejazdu, z powodu oszczędności kosztów lub czasu łamane są procedury, co niekiedy ma tragiczne następstwa. Czasami też przyczyną wypadków będzie niewłaściwy stan techniczny opakowań i środków transportu, co znacznie zwiększa możliwość emisji substancji do atmosfery. Zdarzają się także, nawet przy zachowaniu największej ostrożności przez kierowców, po prostu zwykłe wypadki, jak na przykład stłuczki z innymi pojazdami.

Regulacje prawne jakie dotyczą przewozu materiałów niebezpiecznych dokładnie precyzują, jakimi metodami można je przewozić. Trzeba bezwzględnie trzymać się tych zasad, bo ryzykuje się nie tylko zdrowiem kierowców, lecz również wielu tysięcy ludzi zamieszkujących w okolicy trasy przejazdu. Podstawową sprawą będzie posiadanie odpowiedniego opakowania transportowego. Gazy należy przechowywać w butlach z atestem, odpornych na uderzenia podczas jechania. Do przewozu płynów i niektórych związków w granulatach należy używać specjalnych cystern, które posiadają odpowiednie atesty i zezwolenia. Sypkie i stałe materiały umieszcza się w zamkniętych kontenerach, specjalnej obsługi wymagają też wszystkie związki promieniotwórcze. Podczas jazdy należy bardzo dokładnie pilnować przepisów ruchu drogowego, a prędkość jazdy należy dostosować do warunków panujących na drodze. Zarówno jazda, jak również ruszanie i hamowanie powinny być przeprowadzane najbardziej delikatnie, jak tylko jest to możliwe.

Comments are Closed on this Post

ADR